Skip to content

Innsyn i offentlig sektor

Invitasjon til å delta på innovasjonsprosjektet

 

Bakgrunn for prosjektet 

Retten til å kreve innsyn er ingen ny rettighet, og fulgte av personopplysningsloven i 2000 og personvernforordningen i 2018.  Det er forskjeller mellom offentlige aktører og til hvilken grad de enkelte har vært i stand til å operasjonalisere kravene til innsyn for innbyggere.  Digitaliseringsdirektoratets rapport om innsyn i offentlig sektor har avdekket flere tiltak for å sikre operasjonalisering av kravene på en god måte for å kunne imøtekomme innbyggerens behov og krav. 

Formål

Ved å etablere et samarbeid mellom 2-3 offentlige aktører, forskningsmiljø og næringslivet har dette prosjektet til formål å skape en beste praksis  på utvalgte tiltaksområder fra DigDir' rapport. Det er også ønskelig å etablere en referansegruppe for å sikre kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Deltakere 

Prosjektets initiativtakere er selskapene EYD og Traq. Selskapene leverer i dag tjenester for innsyn og samtykke, og har vært aktivt deltakende i utredningsarbeidet til Digitaliseringsdirektoratet.

Det søkes nå 2-3 kommuner, en offentlig referansegruppe og eventuelle andre som har interesse for å bidra i prosjektet. Èn av de deltakende kommunene vil måtte være ansvarlig søker for prosjektet. 


Prosjekttema

1. Oversikt over personopplysninger

Under dette temaet vil vi sammen med prosjektdeltakerne kartlegge og utvikle en felles oversikt for innbygger over aktuelle tjenesteområder, personopplysninger og eventuelle sammenhenger til andre aktører.

Det vil legge til rette for at virksomhetene kan dele strukturert informasjon i en felles behandlingsoversikt og følgelig gi en bedre oversikt for innbygger.

AdobeStock_462107728-modified
AdobeStock_300202528-modified

2. Veiledning og innsyn for innbyggere

Definere en generell veileder for innbyggere til å rette innsyn. Basert på EYD sin innsynstjeneste er målet å teste tilnærmingen i praksis og etablere en god veileder for håndtering av innsyn hos aktuelle virksomheter.

3. Kontroll over egne personopplysninger

Kartlegge håndtering av rett til retting eller sletting, og muligheten til å samtykke til deling og viderebehandling av personopplysninger hos nye behandlingsansvarlige og/eller for nye formål og ev, senere til å trekke dette samtykket tilbake. Utvikle og teste tjeneste for å tilgjengeliggjøre samtykker gitt av innbygger og mulighet til å forvalte disse.​

AdobeStock_434245084-modified

Prosjektdeltakere 

Innovasjonsprosjektet i offentlig sektor skal føre til verdiskaping for offentlig sektor og for brukerne av offentlig sektor. For å sikre deling og spredning av resultater, oppfordrer vi til at flere aktører deltar som samarbeidspartnere i prosjektet. Dette kan være andre offentlige virksomheter, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører som er relevant for prosjektet. 

Kommuner

2-3 kommuner eller kommunesamarbeid som er aktive prosjektdeltakere. En vil måtte være ansvarlig søker av innovasjonsprosjektet mot Forskningsrådet. 

Leverandører

Initiativtakerne til prosjektet er selskapet EYD og Traq, som leverer konkrete tjenester som understøtter problemstillingene i prosjektet. Det er åpent for flere leverandørpartnere som leverer tjenester mot offentlig sektor. 

Forskningsmiljø 

En eller flere godkjente forskningsorganisasjoner må delta i prosjektet i et faktisk samarbeid. 

Referansegruppe

5-10 virksomheter fra offentlig sektor, som gjennom prosjektet benyttes som bidragsytere med innspill, deling av kompetanse og erfaringer. 

Bekreftede deltakere 

logo_white_480-3

EYD utvikler og leverer en plattform av tjenester som bidrar til økt transparens, bedre sikkerhet og personvern. 

EYD innsyn gjør det enklere å rette en forespørsel om innsyn basert på behov med sikker verifisering, behandling og respons tilbake. 

Traq leverer en plattform for å håndtere samtykker korrekt - med dokumentasjon som kreves for offentlig sektor. 

Med Traq sikrer man kontroll på prosesser, data og datastrømmer. Traq muliggjør sammenhengende tjenester og datadeling med godt personvern og innbyggerfokus. 

standard_digdir

Digitaliseringsdirektoratet har kommunal og moderniseringsdepartementer som overordna fagdepartementet. 

Digitaliseringsdirektoratet skal være regjeringa sitt fremste verktøy for raskere og mer samordna digitalisering av samfunnet. 

social

Sintef er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. 

Sintef utfører forskning som FOU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdagelsesforskning i Europa. 


Meld din interesse