Skip to content
Norsk

Våre partnere

Vi søker alltid etter gode kommersielle og tekniske samarbeidspartnere som tilbyr ulike tjenester som støtter vår visjon. 

For å utvikle og levere en best mulig løsning for våre kunder samarbeider vi med ulike teknologipartnere for å kunne levere den funksjonaliteten som trengs for å dekke våre kunders behov. 

standard_Microsoft-1

Microsoft

Vår tjenesteplattform er bygget på Microsoft Azure og benytter Azure DevOps i vår utvikling. Vi har også nyttiggjort oss av flere ulike standard tjenester fra Microsoft og i Azure som bidrar til å styrke plattformens funksjonalitet og anvendbarhet på flere områder. 

Traq-1

Traq

Traq er en Norsk leverandør av en teknisk løsning for samtykke og vår samarbeidspartner på deler av vår samtykketjeneste. Traq sikrer nødvendig dokumentering av samtykkene basert på internasjonale standarder. I kombinasjon med vår samtykke løsning og deres widget kan også innhentingen enkelt og sømløst integreres med eksisterende tjenester. 

Signicat-logo

Signicat

Signicat er en Norsk leverandør av Identitetshåndtering. Signicat er en av flere samarbeidspartnere på ID verifisering og autorisasjon. Vi benytter oss av Signicat for sikker Bank ID verifisering og muligheten til å raskt kunne implementere flere ulike autentiseringsalternativer etter kundenes behov. 

Link Mobility

Link Mobility

Link Mobility er en Norsk leverandør av mobile meldingstjenester. Link Mobility er vår underleverandør av SMS tjenester i våre løsninger herunder 2-trinns verifiseringer og meldingstjenester til/fra våre løsninger. 

Mailjet

Mailjet

Mailjet er en fransk leverandør av epost-tjenester. Vi benytter oss av Mailjet for alle transaksjonelle mailer fra systemet. 

For å kunne nå ut til flest mulig aktuelle kunder og for å ha nødvendig kompetanse og kapasitet til å støtte våre kunder etter deres behov har vi inngått samarbeid med ulike kommersielle partnere. Via disse partnerne kan vi hente kompetanse etter behov eller tilby fordelaktige priser på våre og deres tjenester. 

Microsoft solution partner

Microsoft ISV Partner

Gjennom Microsoft Independent Software Vendors (ISV) partner program gjør vi våre tjenester enklere tilgjengelig for alle kunder av Microsoft. For tiden jobber vi konkret med å gjøre tjenestene tilgjengelig i Microsoft Marketplace slik at en enkelt kan anskaffe våre tjenester direkte via avrop på eksisterende avtale med Microsoft på Marketplace.  

nho_reiseliv_innkjopskjeden_rgb

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

En del av Næringslivets Hovedorganisasjon som gir gode innkjøpsbetingelser for mindre virksomheter. Vi har etablert et kommersielt samarbeid som gir medlemmene i innkjøpskjeden rabatt på våre tjenester. 

Mobit logo

Mobit

Mobit er en totalleverandør innen mobil og IT til bedriftsmarkedet, med det største nettverket av forhandlere over hele landet. VI har etablerte et kommersielt samarbeid som gir kunder av mobit rabatter på våre tjenester

Bouvet

Bouvet

Bouvet er et Nordisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rågivningstjenester. Vi har etablert et kommersielt samarbeid som sikrer bistand til våre kunder med ressurser etter behov. 

Acaisoft

Acaisoft

Acaisoft er et software utviklingsselskap etablert i Polen. Vi har etablert et samarbeid om utviklingsressurser som bistår oss internt med utvikling av våre tjenester. 

For å utvikle og levere en best mulig løsning for våre kunder samarbeider vi med ulike teknologi partnere for å kunne levere den funksjonaliteten som trengs til å dekke deres behov. 

439e1b_8a0272cb8ef3453b9fdb842fa9f561e9~mv2

Fortell leseren mer

Toppteksten og underoverskriften forteller oss hva du tilbyr, og skjematoppteksten lander avtalen. Her forklarer du hvorfor tilbudet er så fantastisk at det er verdt å fylle ut et skjema.

439e1b_336f7ac1efad47348ec55a1e76cf6d69~mv2

Fortell leseren mer

Toppteksten og underoverskriften forteller oss hva du tilbyr, og skjematoppteksten lander avtalen. Her forklarer du hvorfor tilbudet er så fantastisk at det er verdt å fylle ut et skjema.

439e1b_cf70cc4b371c488ba526c8dab0ead403~mv2

Fortell leseren mer

Toppteksten og underoverskriften forteller oss hva du tilbyr, og skjematoppteksten lander avtalen. Her forklarer du hvorfor tilbudet er så fantastisk at det er verdt å fylle ut et skjema.

439e1b_4a00040eb451492a933d2b56a6a8c7c5~mv2

Fortell leseren mer

Toppteksten og underoverskriften forteller oss hva du tilbyr, og skjematoppteksten lander avtalen. Her forklarer du hvorfor tilbudet er så fantastisk at det er verdt å fylle ut et skjema.

439e1b_bb137785d27041b983582a3db8918205~mv2

Fortell leseren mer

Toppteksten og underoverskriften forteller oss hva du tilbyr, og skjematoppteksten lander avtalen. Her forklarer du hvorfor tilbudet er så fantastisk at det er verdt å fylle ut et skjema.

439e1b_3d3ec7a839be474692750639f8418ae8~mv2

Fortell leseren mer

Toppteksten og underoverskriften forteller oss hva du tilbyr, og skjematoppteksten lander avtalen. Her forklarer du hvorfor tilbudet er så fantastisk at det er verdt å fylle ut et skjema.

439e1b_6bbc2ddb22744d638b2e98016ebe2a00~mv2

Fortell leseren mer

Toppteksten og underoverskriften forteller oss hva du tilbyr, og skjematoppteksten lander avtalen. Her forklarer du hvorfor tilbudet er så fantastisk at det er verdt å fylle ut et skjema.

439e1b_d34ad6a4452f4dd9a0c78beef7d449bd~mv2

Fortell leseren mer

Toppteksten og underoverskriften forteller oss hva du tilbyr, og skjematoppteksten lander avtalen. Her forklarer du hvorfor tilbudet er så fantastisk at det er verdt å fylle ut et skjema.

439e1b_e0108e5f959a443a9c10b7b4d65989e0~mv2

Fortell leseren mer

Toppteksten og underoverskriften forteller oss hva du tilbyr, og skjematoppteksten lander avtalen. Her forklarer du hvorfor tilbudet er så fantastisk at det er verdt å fylle ut et skjema.

439e1b_92fada0325a849d28d8c55f450027cef~mv2

Fortell leseren mer

Toppteksten og underoverskriften forteller oss hva du tilbyr, og skjematoppteksten lander avtalen. Her forklarer du hvorfor tilbudet er så fantastisk at det er verdt å fylle ut et skjema.

439e1b_573447ffc1644468be70811597a62faa~mv2

Fortell leseren mer

Toppteksten og underoverskriften forteller oss hva du tilbyr, og skjematoppteksten lander avtalen. Her forklarer du hvorfor tilbudet er så fantastisk at det er verdt å fylle ut et skjema.

Microsoft for startups

Microsoft for Startups

Microsoft for Startups er et eget program i Microsoft for oppstartsvirksomheter. Gjennom programmet har vi fått tilgang til fagressurser, rådgivning og Azure credits. 

Forskningsrådet

Støttet av Norges Forskningsråd

Utviklingen av våre tjenester er støttet av Forskningsrådet i form av et etablert Skattefunnprosjekt.

Innovasjon Norge

Støttet av Innovasjon Norge

Vi har fått god bistand fra Innovasjon Norge både gjennom kommersialiseringstilskudd 1 og 2, og innovasjonskontrakt støtte samme med noen av våre kunder.

Norwegian cyber sesecurity cluster

Norwegian Cyber Security Cluster

Norwegian Cyber Security Cluster er en forening etablert av +20 samarbeidspartnere med formål å bygge en bærekraftig cybersikkerhetsnæring gjennom innovasjon, samarbeid og eksport av ledende løsninger. EYD er medlem av Cyberklynga og har fokus på samarbeid med øvrige medlemmer i klyngen. 

My data

My Data Global

MyData Global er en prisvinnende, internasjonal non-profit medlemsorganisasjon. Det er mer enn 100 organisasjonsmedlemmer og nærmere 400 individuelle medlemmer fra over 40 land. EYD er medlem og samarbeider aktivt med andre medlemmer. 

"MyData is a human-centred approach to personal data management that combines industry need to data with digital human rights. The purpose is to empower individuals by improving digital human rights and the right to self-determination regarding personal data"